Home Opšta kultura Psihologija

Šta znači biti narcisoidan? Narcis, narcisoidnost, narcizam

Šta znači biti narcisoidan Narcizam je stanje nastranosti u kome su ljudi usmereni da traže zadovoljstvo u samom sebi.

Poreklo ljubavi prema sebi moguće je objasniti prirodnim nagonom za samoodržanjem.

Postoji veza između hipohondrije, psihoza i narcizma. Narcizam se javlja i kod dece i primitivnih naroda koji veruju u magiju svojih snaga i usmjereni su na sebe.

Sigmund Frojd razlikuje primarni i sekundarni narcizam.

  • Primarni se odnosi na najraniju fazu ljudskog razvoja kada ne postoji granica između sebe i sveta.
  • Sekundarni izrasta iz kasnije faze razvoja zbog izgubljenosti ili osećaja razočarenja. Narcizam iz detinjstva delom snadbeva ego, izgrađuje međustupanj u sazrevanju seksualnosti ili se manifestuje kroz: nastranosti, karakterne poremećaje, sklonost magijskom razmišljanju i veliki broj ljudskih odnosa. Omogućava razvoj ego ideala.

Psihoanalitičari narcizam svrstavaju u tri grupe

 

Sigmund Frojd smatrao je primarni narcizam normalnim razvojnim stepenom u kome dijete misli samo o sebi. Taj stepen prethodi objektnim odnosima tj sposobnost da uspostavimo odnos s drugima. Ronald Britton to stanje psihičkog povlačenja u sebe naziva libidnim narcizmom.

Destruktivni narcizam

Suprotno tome, Karl Abraham, a poslije i kleinovska škola (posebno destruktivni narcizam Herbert Rosenfeld i Otto Kernberg), ističu destruktivne aspekte narcizma, kada narcis patološki zavidi, mrzi i aktivno želi uništiti drugoga.

Zdravi narcizam

Treći psihoanalitički pristup narcizmu povezuje se sa školom psihologije sopstva Heinza Kohuta. On je smatrao da narcizam, tj. ljubav prema sebi, i objektna ljubav ne tvore kontinuum, nego su to dva odvojena razvojna smjera koji traju čitav život, sa svojim posebnim obilježjima i patologijom.