Home Opšta kultura

Šta znači reč BESA

Besa je, kod Albanaca, čvrsto obećanje, koje se mora održati i po cenu života. Kod plemena u severnoj Albaniji bila je poznata još u srednjem veku kao posebna norma u uređivanju međuplemenskih i međuljudskih odnosa. Kodifikovana je u poznatom Zakonu Leke Dukađinija. Imala je, a često i danas ima, posebnu ulogu u krvnoj osveti, jer su se pod njenom zaštitom zavađene stranke mogle slobodno kretati za određeni period, bez bojazni od osvete.[1]

https://sh.wikipedia.org/