Home Opšta kultura

Da se zna jednom za svagda: Šta su KOMETA i ASTEROID, a šta METEOR i METEORIT

Asteroid

Asteroidi ili planetoidi su mala čvrsta tela u planetarnim sistemima. U poređenju s planetama mnogo su manji i najčešće nepravilnog oblika. Nastali su od ostataka protoplanetarne tvari koja se nije pripojila planetama. Najčešće kruže oko matične zvezde vlastitom putanjom ili kao prirodni sateliti (meseci) većih planeta. Neke od njih nalazimo vezane gravitacijskim silama uz planete, u grupama koje orbitiraju u putanji planeta, ispred ili iza.

Kometa

Kometa je nebesko telo koja se nalazi u eliptičnoj putanji oko Sunca. Dolaze iz najudaljenijih i najhladnijih područja Sunčevog sistema. Tamo su odbačeni gravitacijom divovskih planeta kada je Sunčev sistem tek nastajao. Većina ih stiže iz Ortovog oblaka -ledene sferične oblasti na samoj ivici Sunčevog sistema.

Komete se sastoje iz silikatne prašine i smrznutih gasova u obliku raznih vrsta leda (inja) koji čine porozno jezgro. Kada se putanja kometa počne približavati Suncu, zbog povećanja temperature, led i smrznute čestice počinju isparavati stvarajući oblak gasova oko komete, koji se naziva koma. Zbog pritiska solarnog vetra i radijacije koma (gasovi) i tijelo (prašina) kometa prilikom raspadanja pretvaraju se u karakteristične repove koji su vidljivi na nebu.

Meteor

Meteor je deo svemirskog tela koje, padajući kroz atmosferu, ostavlja svetleći trag.

Meteorit

Meteorit je komad meteora, koji je iz svemira pao na površinu Zemlje ili nekog drugog nebeskog tela.

Dakle, da ponovimo: asteroid je čvrsto nebesko telo nepravilnog oblika, suviše malo da bi bilo planeta; kometa se sastoji od smrznute vode i prašine, a ostavlja rep od gasova za sobom kad prolazi blizu zvezde; meteor je komad bilo kojeg nebeskog tela koji pada kroz atmosferu, ostavljajući pritom svetleći trag; meteorit je komad nebeskog tela kad padne na Zemlju, kamen vanzemaljskog porekla.

prisjetimo.covermagazin.com