Home Opšta kultura

Šta znači DUVAR: Zašto se kaže DOTERAO CARA DO DUVARA?

Znate li šta je to duvar i šta znači poznat izraz: Doterao cara do duvara?

Duvar je imenica muškog roda poreklom iz turskog jezika (tur. duvar) i znači zid. Sekundarna značenja ove reči su:

1. Zidana ograda ili zaklon.
2. Ograda ili zaklon napravljeni od snega gde se ovce zatvaraju ili gde im se stavlja hrana.
3. Zid od neotesanog kamena, sagrađen bez upotrebe maltera.

Duvar još znači i vertikalnu kamenitu padinu brda, a u narodu je poznat i izraz doterati cara do duvara, koji znači dovesti nekog u bezizlazan položaj, u situaciju u kojoj ne može izbeći odluku, izjašnjenje.

Izraz verovatno vodi poreklo iz narodne pesme Marko pije uz Ramazan vino.

Čuvši da Marko pije vino u vreme Ramazana, kada se treba ustručavati od svakog poroka, sultan je odlučio da pozove velikog junaka na izjašnjenje o tom prkosnom nedelu. Za vreme ispitivanja, Marko se branio tako što se sa buzdovanom u ruci primicao caru, a car se plašljivo odmicao. Tako se Marko odbranio od optužbi priteravši cara do zida iliti duvara.

Moderno korišćenje izraza Doterao cara do duvara:

Izraz se koristi kad je nešto dovedeno na zadnji stepen, nema gde više, otišo si u nedozvoljeni minus, dobio si priznanje posle dugog ubeđivanja, popustio si sa porezima jer će sirotinja oči da ti iskopa…

jezikofil.rs